miércoles, 15 de octubre de 2014

Primera setmana amb en Zabala i el concepte de l'educació!
Durant aquesta setmana en classe hem anat parlant de diferents mètodes d'educar, hem parlat de l'antiga i de la moderna. Durant la història sempre s'ha cregut que l'educació havia de ser mecànica, és a dir memoritzar per a un examen i després escriure-ho tot sense saber el que realment aquestes dient. Anys i anys ha perdurat aquesta metodologia, en la qual els alumnes assistien a classe escoltaven al professor, copiaven, repetien paraules, escrivien dictats… En aquesta etapa l'educació solament s'instruïa, en comptes d'intentar educar-les. També durant aquest període l'alumne tenia un paper passiu, creant així una classe de professor anomenat el “sabelotodo” el qual té la part activa mentre que l'alumne no sap gens, és com una taula rasa que el professor ha d'omplir amb les seves idees. Heus aquí els conceptes educare i educere
A poc a poc aquestes idees han anat canviant i s'ha anat creant una metodologia més dinàmica, la qual té 4 pilars que són: aprèn a saber, aprèn a fer, aprèn a ser i aprèn a conviure. Aquesta nova metodologia té com a objectiu que els alumnes interactuïn més amb el món, deixant de costat els llibres de text i centrant-se més en projectes pràctics. Per exemple si has d'estudiar les estacions de l'any, pots fer un projecte en el qual els nens amb els seus propis ulls el puguin apreciar, programant sortides, fent que busquin vídeos en internet, fent fotos de les caigudes de fulles, dels arbres, de la pluja, perquè així en el futur els nens comprenguin millor els conceptes. 
És cert que aquesta nova metodologia porta més treball, perquè has d'organitzar-ho i programar-ho tot, però com deia Zabala en els seus llibres perquè ens interessa aprendre a resoldre problemes de matemàtiques en una fulla, si després sortim a la vida real i ni si vulgui ho utilitzem? Educar no és simplement ensenyar conceptes, és formar a noves persones perquè un futur sàpiga superar-se dia a dia, perquè sigui una persona amb uns ideals, que sàpiga opinar…Que li servirà a un alumne saber-se tots els noms de tots els reis visigots si després en l'àmbit laboral no sap estar amb persones que no són del seu grat o que li servirà saber que els neutrons i electrons són compatibles si després veu una pila i no sap que significa ni el + ni el -? 
Com a conclusió haig de dir que l'educació és molt valuosa, cal cuidar-la i saber que va a estar durant tota la nostra vida sigui de la forma que sigui i del mètode que sigui.No hay comentarios:

Publicar un comentario