miércoles, 3 de diciembre de 2014

Organitzacions!!

Aquesta setmana ha set una de les més carregades que hem tingut. Per a aquesta entrada ens hem ajudat molt de diferents fonts, ja que varem assistir a una conferencia d’en Jurjo Torres a més d’haver llegit uns capítols del llibre d’en zabala.
Durant aquestes setmanes hem anat parlant de les competències, de tipus de competències, de tipus de mètodes...Aquesta setmana l’hem centrada en:

-L'organització de l'aula:dependrà de l'opció pedagògica o sistemàtica que prenguem. Amb la metodologia tradicional el professor era el centre d'atenció a l'aula i els alumnes escoltaven, per això la distribució de totes les taules dins de l'aula estan col·locades paral·leles les uneixis a les altres deixant al mig un passadís, tot això mirant direcció a la pissarra i al professor, i fins i tot antigament algunes classes tenien un escaló perquè el professor es pugés i expliqués des d'a dalt ell conceptes .En canvia  la metodologia constructivista el que pretenem és que l'alumne sigui el protagonista de la classe en tot moment i el professor sigui la seva guia. La millor distribució pensada per a aquesta metodologia és que tots es puguin veure les cares, és a dir, en forma d'O, però depenent del mobiliari que hi hagi en aquest centre educatiu, no es pot fer aquesta distribució. A més, els objectius de l'aula és que l'organització sigui flexible, oberta, dinàmica i cooperativa, per a això ha d'afavorir les relacions interpersonals i l'ambient a l'aula, és a dir, que puguin realitzar correctament els treballs individuals o en grup.

L'organització social: perquè el grup convisqui al mateix temps, cal dividir-ho en:
-Gran grup: és la participació de tota la classe, s'utilitza al principi i al final del procés per arribar a unes conclusions.
-Equips fixos heterogenis: implica la participació de l'alumnat per fomentar el diàleg i el debat. També estan relacionats amb la cooperació, l'ajuda entre iguals, la responsabilitat, l'autonomia i la resolució de conflictes.
- Equips flexibles homogenis o heterogenis: són per exercitar progressivament els components procedimentals. Depenent la necessitat dels alumnes es realitzen exercicis de diferents nivells.
-Treball individual: són per a aquelles activitats que els alumnes ja són autònoms per a l'estudi, la memorització, l'exercització i l'aplicació, per al reforç conceptual i el foment del record.

-L'organització de recursos: són les eines mitjançant les quals expliques el temari. Un exemple de recurs és el llibre de text, les TIC…


-L'organització del temps: actualment en els horaris dels nens de primària les classes estan dividides per assignatures que algunes vegades dura 45 minuts i altres vegades d'una hora, com es podem observar en els nens d’avui en dia.Però aquesta organització del temps no és favorable per a l'ensenyament de competències, doncs hi ha processos com la negociació d'objectius, el plantejament de la situació de la realitat, la identificació dels problemes que se'ns planteja aquesta situació i la selecció o construcció de l'esquema d'actuació no poden realitzar-se en sessions separades, i una hora és un temps molt curt per a la realització de totes aquestes activitats, d'altra banda les activitats d'exercització del procediment necessita sessions de curta durada.

Ja que tenim clar els conceptes vos vull fer reflexionar a cada un dels que estau llegint sobre si tot ha des ser sempre igual? ha d'haver una evolució? Un canvi? O el llibre està bé? 


QUE MILLLOR QUE APRENDRE AMB EL MÓN REAL?

La meva opinió potser alteri a molts però crec que la classe no ha de ser un llibre, ha de centar-se com deiem amb el nen, que reconegui el que esta fent, com ho esta fent.... Així que personalment crec que el que feim que els alumnes aprenguin hem de tenir en compte que si treballam amb problemes reals servira méspel seu futur i sera més satisfactori per nosaltres mateixos.
Foto Propia
Foto by Javier Santoyo

Si voleu llegir més sobre educació  no vos perdau les meves próximes entrades i llegiu les que vaig fent. Gràcies.
http://primercursana.blogspot.com.es/2014/11/zabala-de-nou.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario