lunes, 26 de enero de 2015

L'avaluació

Per a aquesta entrada l'activitat ha consistit a fer diverses lectures referents a l'avaluació, una de Zabala, concloent d'aquesta manera les seves idees més importants sobre els canvis que ha de realitzar el sistema escolar, i d'altra banda un article de Neus Sanmartí, que també ens ofereix les seves idees dels canvis que han de dur-se a terme en un aula, posant l'accent principalment en l'avaluació. Juntaments amb uns videos.


Tots els esmentats abans coincideixen que per canviar la metodologia és necessari fer un canvi de forma d'avaluar, perquè en el mètode tradicional i el que encara perviu en l'actualitat és el de fer un examen que condiciona el que els alumnes ha de saber abans d'aquest examen.

Dins l'avaluació  hi ha tres finalitats: la sumativa que consisteix a mesurar el que han après els alumnes, la formativa que consisteix a mesurar l'evolució de l'alumne i la de diagnostica que és la de mesurar els coneixements previs de l'alumne. També hi ha diferents moments en els quals es pot realitzar l'avaluació al moment inicial al principi del procés d'aprenentatge, pot ser processual durant el procés d'aprenentatge, i al moment final de l'aprenentatge. I finalment en l'avaluació poden actuar dos agents: els externs com les proves PISA o les PAU; i les internes que hi ha de tres tipus: les heteroavaluació que consisteix que una persona que no és el/la que aprèn l'avalua, l'autoavaluació que consisteix en l'avaluació d'un mateix, i la cooevaluació en la qual s'avaluen entre iguals.
                          

El sistema d'avaluació tradicional ha marcat tota la meva educació escolar. Record que molts temes que em semblaven molt interessants en el col·legi m'ho van deixar de semblar una vegada que em passava diversos dies tancada a casa per memoritzar la informació del llibre.

Foto propia

Com a conclusió cal dir que les avaluacions que tots hem tingut i que jo fins ara pensava que eren una forma correcta de mesurar l'aprenentatge no són una bona manera
Si voleu llegir més sobre educació pasau per les entrades anteriors.
http://primercursana.blogspot.com.es/No hay comentarios:

Publicar un comentario